רונה סלע english
אוצרת  
 
 
ערים בקונפליקט-ארכיון ויזואליערים בקונפליקט-ארכיון ויזואלי הינו פרויקט בבניה העוסק באיסוף חומרים הקשורים להיסטוריה הויזואלית של הערים "המעורבות" בישראל. תחילתו, עם המחקר לתערוכה חיפא/חיפה 1948, שביקש לספר את הנרטיב הפלסטיני לצד זה הציוני, אך סוכל עקב החשש של הממסד החיפאי מהצגת ההיסטוריה בצורה מאוזנת. הפרויקט מבקש לבנות מסד נתונים ויזואליים החושפים את השינויים הדמוגרפים, הגיאוגרפים, האורבניים, החברתיים והאחרים שחלו בערים אלה. כך למשל, גלי הגירה גדולים לירושלים המערבית, לחיפא/חיפה וליאפא/יפו בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים של יהודים ושל ערבים ממדינות ערב השכנות שינו את המרקם של "הערים המעורבות". השינוי המהותי בערים חל במלחמת 1948 שהביאה להרס של היישות הפלסטינית, של יישובים פלסטינים רבים ושל מרבית מהערים המעורבות. הפרויקט מבקש לתת ייצוג לנרטיב ולהיסטוריה של כלל האוכלוסיות הגרות בערים, ובעיקר לזו של האוכלוסייה הפלסטינית, שהודרה בשיטתיות ממוקדי הכח, ממשאבים ומתשתיות ונדחקה מהשיח, מתוכניות הלימודים, מנראות במרחב ומהתודעה הציבורית הישראלית.

המונח "ערים מעורבות" מתייחס לכמה ארכיטיפים של ערים שהעבר וההווה שלהן נטוע בקונפליקט לאומי: עיר "מעורבת" שהתגוררה בה אוכלוסיה יהודית ופלסטינית נרחבת והפכה בעקבות מלחמת 1948 לעיר בעלות רב יהודי ומיעוט פלסטיני (חיפא/חיפה); ערים שהיו מעורבות עד סוף שנות העשרים (עאכא/עכו) ועד אמצע שנות השלושים (יאפא/יפו), הפכו בעלות דומיננטיות פלסטינית עד 1948 ובעקבות מלחמת 1948 בעלות רב יהודי ומיעוט פלסטיני; ערים שהיו "מעורבות" עד 1948 והפכו בשנות החמישים והשישים לערים עבריות (סאפד/צפת, טבריא/טבריה וירושלים המערבית); ערים שהיו פלסטיניות עד 1948 והפכו "מעורבות" (אל-רמלה [שהפכה לרמלה], אל-ליד [שהפכה ללוד]) וערים פלסטיניות שהפכו לעבריות ובעשורים האחרונים הפכו לערים "מעורבות" (למשל, באר אל-סבע/באר-שבע). הארכיון אוסף בעיקר חומרים ויזואליים המתארים היסטוריה זו של קסטסטרופה, אי שיוויון, הדרה וכדומה באמצעות תצלומים, כרזות וכדומה אך גם מסמכים אחרים בעלי חשיבות מגופים ציבוריים, מאספנים וממשפחות ואנשים פרטיים.

בדף העברי דוגמאות מההיסטוריה הויזואלית של העיר חיפא/חיפה. לארכיון המלא ר' הדף האנגלי של ערים בקונפליקט

ליצירת קשר ולשליחת חומרים

לתערוכה תסיסה - פווארן - דיור, שפה, היסטוריה - דור חדש בערים היהודיות-ערביות העוסקת בערים "המעורבות" בקונפליקט

 
 
חיפא/חיפה
 
 
 
 חיפה, האזור מחוץ לעיר העתיקה, 1900 בקירוב
 חיפה, סביבת העיר העתיקה, 1900 בקירוב
 המנזר הכרמליטי, הר כרמל, חיפה, 1900 בקירוב
חיפה, הכרמל, 1900 בקירוב 
הנמל החדש בחיפה, שנות השלושים
מהגרים יהודים בנמל חיפה, סוף שנות הארבעים 
 
מהגרים יהודים מגיעים לנמל חיפה, סוף שנות הארבעים 
מפת חיפה, 1943 
תושביה הפלסטינים של חיפה עוזבים את העיר, 1948 
תושביה הפלסטינים של העיר חיפה עוזבים את העיר, 1948 
 חיפה, הרס העיר התחתית, 1948
 חיפה העברית, שנות החמישים?, גלויה
 
 
 
התצלומים והמסמכים באתר הינם לצרכים מחקריים בלבד. כל שימוש בהם כפוף לחוק זכויות יוצרים ומותנה בקבלת אישור מבעל זכויות היוצרים.