רונה סלע english
אוצרת  
 
 
 
"ככה אנחנו אוהבים את הנרטיב הפלסטיני: מושתק ונוח לעיכול", הארץ, 13.12.18
 
"ככה אנחנו אוהבים את הנרטיב הפלסטיני: מושתק ונוח לעיכול"
 
ר' גם: "הארכיונים הפלסטינים, היסטוריה של השתקה", העוקץ, 5.6.2016
 
"את ההיסטוריה לא ניתן להעלים",העוקץ, 26.7.19
 
למאמר
 
 
 
 ח'ליל ריסס (רסאס), לוחמים באזור ירושלים, 1948, הארכיון לתולדות ההגנה, באדיבות משפחת רסאס
 ח'ליל ריסס (רסאס), לוחמים באזור ירושלים, 1948, הארכיון לתולדות ההגנה, באדיבות משפחת רסאס
 
 
 
 
 
התצלומים והמסמכים באתר הינם לצרכים מחקריים בלבד. כל שימוש בהם כפוף לחוק זכויות יוצרים ומותנה בקבלת אישור מבעל זכויות היוצרים.