רונה סלע english
אוצרת  
 
 
 
"סדקים- על האפשרות לחלץ ולמסד ארכיונים אלטרנטיביים מתוך ארכיונים לאומיים במדינות קולוניאליות ובאזורי קונפילקט- המקרה הישראלי-פלסטיני", בתוך: ריאליטי טראומה וההגיון הפנימי של הצילום, חיים דעואל לוסקי (עורך), מכון שפילמן לצילום ואבי גנור, 2012
 
המאמר מצביע על מנגנוני השליטה הגלויים והסמויים המתקיימים בארכיונים הממסדיים הלאומיים בישראל. המאמר חושף ומקלף את המגמתיות הטבועה בהם ואת הטייתם הלאומית ופותח את הדרך לבניית מסד נתונים אלטרנטיבי ומרובד, השונה מתמונת העולם החד-צדדית המאפיינת ארכיונים אלה. פעולות אלה מאפשרות לערער על ייעודם המקורי ולהעביר אותם תהליך של דמוקרטיזציה. המאמר מציע לערוך דקונסטרוקציה למבנה הארכיונים ולהבנות מנגנונים אלטרנטיביים של קריאה, פרשנות וביקורת. אלה אף מאפשרים להרחיב את הדיון אודות ההיבטים השונים של צילום וזכויות אדם, היבטים שהתמקדו עד כה בעיקר בהפרה מתועדת של זכויות האדם ונמנעו מעיסוק בהיבטים הקשורים במבנה ובתפקוד הארכיונים - ביזת ארכיונים פלסטינים, צנזורה ומניעת חשיפתם ומנגנוני שליטה מתוחכמים. המאמר מעורר שאלות אודות תפקידיו של ארכיון באזורי קונפליקט.

המאמר מראה כיצד הפכה מדינת ישראל במהלך השנים, על ארכיוניה המוסדיים, הציבוריים, הצבאיים, הלאומיים והפרטיים, וארכיוניה הקדם מדינתיים, למאגר של מידע משמעותי בנושא הפלסטינים - החל מביזת ארכיונים פלסטינים ממקורות אישיים וציבוריים ועד איסוף מידע מודיעיני מתוחכם. לשם כך המאמר סוקר את ייצוג הפלסטינים בארכיוני צילום ישראליים, ודן במצב הפרדוקסלי שבו מדינה המקיימת קונפליקט לאומי ארוך ומתמשך עִם עַם אחר, שבמסגרתו היא כובשת את האחר ושולטת בו, הופכת גם למאגר מידע משמעותי של חומריו ההיסטוריים, התרבותיים והאחרים. יתרה מכך, העובדה שהחברה הישראלית הכובשת משמרת גם חלקים של ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית החזותית והכתובה, מלמדת – כפי שמלמד העבר הקולוניאלי – כי השליטה אינה רק גיאוגרפית, אלא משתרעת גם על מרחבי התודעה, הזהות, הזיכרון, התרבות וההיסטוריה. התלות של רישום ההיסטוריה בבעל הכוח, והאופנים המתוחכמים שבהם הוא דוחק לפינות אפלות את חומריו של הנשלט, הם כמה מהמנגנונים שצריך לפצח לצורך הבנה כזו. לשם כך ממפה המאמר את מקורות המידע על אודות הפלסטינים הקיימים בארכיוני הצילום הציוניים, הממסדיים והלאומיים בישראל, ומציע להם תפקיד חדש במרחב הציבורי. הוא אף מצביע על חובתו של השולט ולוקח השלל, של החומרים שנפתחו, אך גם של אלה שלא, להחזיר חומרים אלה לבעליהם. בחלק מן המקורות הללו כבר דנתי בעבר בצורות שונות, אך מאמר זה מאגד את מקורות המידע השונים, מאפיין וממפה אותם, ומצביע על מגמה. 
 
לדוגמא, ר' את המצגת: לקרוא ארכיון (חזותי), ליפתא כמקרה בוחן
 
למאמר באנגלית
 
ניתן לצפות במאמר באתר academia
 
 
 
ח'ליל ריסס, עבד אל-קאדר אל חוסייני מעיין במפות עם עוזריו, ביניהם קאזם רימאווי, 1948, הארכיון לתולדות ההגנה, התצלום נבזז מהחנות של ריסס 
ח'ליל ריסס, עבד אל-קאדר אל חוסייני מעיין במפות עם עוזריו, ביניהם קאזם רימאווי, 1948, הארכיון לתולדות ההגנה, התצלום נבזז מהחנות של ריסס 
 
 
התצלומים והמסמכים באתר הינם לצרכים מחקריים בלבד. כל שימוש בהם כפוף לחוק זכויות יוצרים ומותנה בקבלת אישור מבעל זכויות היוצרים.