רונה סלע english
אוצרת  
 
 
 
אורית ישי, רשות הציבור, גלריה החדר, 2009 (אוצרת, קטלוג)
 
תקציר
 
בשלוש השנים האחרונות מצלמת אורית ישי מקלטים במרחב הפריפריאלי
של מדינת ישראל, מקרית שמונה בצפון ועד אופקים בדרום. במלאכת מחקר,
סריקה, איתור וצילום הִבנתֵה ישי גוף עבודות של מקלטים, ריקים מאדם,
ומצלמת את פני השטח החומריים שלהם. הקריאה לתוכם, כפי שאציע במאמר,
מצביעה על האופן שבו משתקפים מנגנוני המדינה בנוף ובמרחב הציבורי וכיצד
מובנים בתוכם יחסי־הכוחות המערכתיים - לאומיים, פוליטיים, מגדריים, תרבותיים,
חברתיים ואחרים. סימולם החיצוני משקף תודעה והלכי־רוח קולקטיביים
וקוגניטיביים, וחיבורם הטיפולוגי מאפשר לבנות טקסט חזותי, המצביע על
יחסים אלה ועל תבניות תרבותיות ומנטליות המוטבעות בחברה הישראלית.
 
 
 
למאמר "מנגנוני הסוואה" באתר מארב, מתוך קטלוג התערוכה
 


עיתונות 
 
הארץ, גלריה, 10.09.2009
 
 
 
צלפון, 2007  
צלפון, 2007  
 
 עכבר העיר, 22.10.2009
 עכבר העיר, 22.10.2009
 
 
התצלומים והמסמכים באתר הינם לצרכים מחקריים בלבד. כל שימוש בהם כפוף לחוק זכויות יוצרים ומותנה בקבלת אישור מבעל זכויות היוצרים.