רונה סלע english
אוצרת  
 
 
 
מרץ 2006 : "מסעות הצלב של המצלמה בארץ הקודש,סיפורי התנ"ך של עדי נס", התנ"ך באמנויות, מותר 15, אוניברסיטת תל-אביב
 
ההרצאה ניתנה בכנס התנ"ך באמנויות, מותר 15, אוניברסיטת תל-אביב, מרץ 2006
 
ההרצאה עוסק בסידרה סיפורי התנ"ך של עדי נס. לאורך השנים מביים נס סצינות המתבססות על דימויים איקונים מהמיתולוגיה, מהתנ"ך, מתולדות האמנות והתרבות המערבית, מתולדות הצילום, מההוויה הישראלית ומתולדות ההומו-אירוטיקה המשמשים מראה חברתית ופוליטית למציאות עכשווית. ההרצאה דנה בסיפורי התנ"ך , הסידרה האחרונה של נס, תוך התייחסות למסעות הצלב של המצלמה בארץ הקודש (Camera Crusade Through the Holy Land) של הצלם האנגלי .(1912) Dwight Elmendorf המאמר פותח בעבודותיו של Elmendorf כדי להראות כיצד, במהלך מורכב הכולל התייחסות לטקסטים תיאורטיים- מהשיח האמנותי ומהשיח הפוסט-קולוניאליסטי, לאיקונות מתולדות האמנות והצילום המערביים ולאסטרטגיות ביקורתיות-עכשוויות שואל נס שאלות אודות הזהות הישראלית וגורם לחברה הישראלית להפנות את המבט נוכח עצמה. ההרצאה ממקמת את עבודתו של נס בהקשר היסטוריוגראפי מקומי וביחס לטקסטים עכשוויים ומציע לקרוא את עבודתו של נס כמסע ביקורתי הנעזר בתיווכה של המצלמה.

ההרצאה מראה כיצד נס משייט בין הזמנים. תצלומיו מתארים אמנם שני זמנים, את הזמן התנכי ואת הזמן העכשווי, אך בהכרח הם מבליעים לפחות זמן אחד נוסף, אותו יכול הצופה לחלץ מתוך התצלומים. שכן, לא ניתן להבין את המצב העכשווי הפוסט-קולוניאלסטי ללא התייחסות למצב הקולוניאליסטי וללא הבנת "הזמן הציוני". קריאה לתוך עבודותיו מאפשרת לצופה להתחקות אחר מקורות אלו ולהבנות ביקורת משל עצמו.
 
 
 
 
 עדי נס, ללא כותרת (הגר), 2005, באדיבות הצלם
 עדי נס, ללא כותרת (הגר), 2005, באדיבות הצלם
 
 
התצלומים והמסמכים באתר הינם לצרכים מחקריים בלבד. כל שימוש בהם כפוף לחוק זכויות יוצרים ומותנה בקבלת אישור מבעל זכויות היוצרים.